“Jeg bruger Christians 0-8 filtergrus til kunder over hele Sjælland. For det har de helt rigtige kornstørrelser, når jeg dræner for vand,” siger Michael Pedersen, drænmester fra EM Entreprise ApS.

 

Michael Pedersen er specialist i at dræne jord. Veldrænet landbrugsjord forbedrer planters mulighed for at optage næring og kan give landmænd et merudbytte på op til 25 procent. Han har brug for grus med den helt rigtige kornstørrelse, når han lægger dræn på marker eller omkring kloakeringsrør.

Kornkurven er helt central

Filtergrus til dræn må hverken være for fint eller for groft. Hvis det er for fint, så kan det trække ind i rørene med vandet, og omvendt hvis gruset er for groft, så er der risiko for, at leret trænger igennem gruset og med ind i drænrørene.

Stenlille Grusgrav har udarbejdet sigteanalyser, der viser kornkurven for grusgravens 0-8 filtergrus. Den rammer lige nøjagtig den kvalitet, som Michael Pedersen efterspørger. En kornkurve viser teksturen i et materiale, og den skal være helt jævn for at Michael kan bruge materialet

“Christians filtergrus sætter sig fint omkring rørene, og vandet trænger igennem helt ligesom det skal. Jeg kan også komprimere det op i vand – og det er altså ikke så tit, man kan det,” siger Michael.

Anbefaler 0-8 filtergruset til alle typer dræn

Michael Pedersen bruger 0-8 filtergruset til alle typer dræn: landbrugsjorder, omfangsdræn omkring bygninger og diverse kloakeringsopgaver. Han forklarer:

“Vi kan arbejde med filtergruset i selv meget vandholdigt jord, og vi bruger det hos kunder over hele Sjælland.”

Gnidningsløst samarbejde

Hos EM Entreprise kontaktede de Stenlille Grusgrav og Christian Kalle for at få udarbejdet den første kornanalyse. Den fik de, og siden har de bestilt mange læs fibergrus. Samarbejdet kører nemt og gnidningsløst, og de føler sig godt behandlet.

Besøg EM Entreprise ApS her – drænspecialisten i landbruget.

Har du også brug for 0-8 filtergrus eller et andet materiale fra Stenlille Grusgrav?

Vi forhandler mange forskellige grus-, sten- og sandmaterialer – se blandt andet vores vaskede grusmaterialer. Du er meget velkommen til at kontakte Christian Kalle på mobil 2868 6330 eller sende en e-mail til ckp@stenlillegrusgrav.dk