GENBRUGSSTABILT

Genbrugsstabilt er fremstillet af restprodukter 


 

Vi fremstiller genbrugsstabil af genbrugsmaterialer (knust tegl og beton), som vi modtager fra nedrivningsprojekter og betonværker. Egenskaberne er sammenlignelige med vores stabilgrus, men det er både billigere og så består det af materialer, der ellers ville være gået til affald.

Vi renser grundigt for jern og plastik inden videresalg af dette genanvendte alternativt til stabilgrus. 

Kom forbi eller kontakt Christian Kalle på 2868 6330

 


Knust beton

0-32 knust beton

Anvendes i stedet for stabilgrus som bærelag under veje og pladser med tung trafik. 

Knust tegl og beton

0-32 knust tegl og beton

Anvendes til stabilisering af grusveje og som underlæggende bærelag.

Se vores prisliste eller ring 2868 6330 for samlet tilbud.

Genbrugsstabilt – kvalitet og mere cirkulært

 


Hvad er genbrugsstabilt?

I Stenlille Grusgrav nedknuser vi beton og tegl fra bygge- og anlægsbranchen, og samtidig frasorterer vi urene elementer. Vi skaber genbrugsproduktet knust beton samt blandingen knust tegl og beton – begge i fraktionen 0-32 mm.

Genbrugsstabilt – perfekt i stabiliserende lag

Du skal altid sørge for at udlægge et stabiliserende lag under asfalt, dine fliser eller grusbelægning, og her er genbrugsstabilt en godt alternativt til det traditionelle stabilgrus. Kvalitetsmæssigt er det placeret på samme høje niveau samtidig med at det bidrager til den cirkulære økonomi.

Genbrugsstabilt er velegnet til at skabe de stabile bærelag og terrænregulering i både private og erhvervsmæssige bygge- og anlægsprojekter. Det kan være under veje, stier og fortove eller under terrasser, i private indkørsler, på virksomheders eller offentlige p-arealer og lignende.

Hvor meget genbrugsstabilt har du brug for?

Hvor meget genbrugsstabilt, som du har brug for, kommer helt an på hvor, det skal anvendes – og hvor tung trafikmæssig belastning, som området vil blive udsat for.

Hvis du er i gang med at stabilisere din terrasse eller nogle stilsystemer, så vil der ikke komme samme tunge trafik, som hvis det er veje eller erhvervsmæssigt p-områder, du arbejder på. Des tungere belastning, des tykkere skal det bærende lag være.

Skal vi hjælpe dig med dette billigere  og mere cirkulære valg

Hvis du er interesseret genbrugsstabilt, så vil vi meget gerne hjælpe dig. Tøv ikke med at kontakte os for et uforpligtende tilbud og en god pris. Kontakt Christian Kalle på 2868 6330.

Modtagelse af genbrugsmaterialer

Husk at vi også modtager tegl og beton fra bygge- og nedrivningsprojekter, så vi kan skabe genbrugsstabilt.

 


FN's Verdensmål

Bliv inspireret af Vision 2020-30 for bæredygtig brug & biodiversitet i Stenlille Grusgrav og vores arbejde med udvalgte verdensmål.

Trailersalg

Du er meget velkommen til at få fyldt din trailer med udvalgte sand-, grus- og stenprodukter. Se prisliste her

Direkte levering

Vi samarbejder med lokale vognmænd og kan levere materialerne til dig. Du kan også vælge selv at afhente dem.

Kvalitetsmaterialer fra Stenlille Grusgrav:


Sand

Vi fører harpet og uharpet sandfyld til fundamenter, der kan komprimeres samt ridebane-, sandkassesand mv.
Modtagelse af genbrugsmaterialer

Modtagelse

Vi modtager brugte byggematerialer: tegl & betonbrokker samt rent muldjord.

Grus

Vælg ml. bl.a. vasket drængrus/ filtergrus samt afrettergrus, vejgrus, støbemix og stabilgrus.

Muldjord

Vi tilbyder harpet muldjord uden sten og klumper til haveanlæg såvel kompostmuld og plænemuld.

Sten

Vi tilbyder perlesten, ærtesten og nøddesten samt de helt store kampesten.

Genbrugsstabilt

Vi producerer miljøvenlige genbrugsmaterialer i form af knust beton samt knust tegl og beton.

Har vi ikke det materiale du søger?

 

Kontakt os og hør om mulighederne for, at vi specialfremstiller præcis det materiale, du har behov for.