ET GODT NABOSKAB

 

 

 

 

 

 

Sameksistens med vores naboer


Vi vil fremme en god dialog med alle omkringliggende beboere og udføre vores daglige arbejde i overensstemmelse med et godt naboskab. Derfor er vi selvfølgelig en del af råstofbranchens udarbejdede “Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding”.

åbne arrangementer

Åben grusgrav

En gang om året holder vi åben grusgrav, hvor vi inviterer alle ind til en rundvisning og præsentation af vores daglige arbejde.

Vejgrus

Grus på vejen?

Giv os et kald, hvis I oplever, at der er tabt materialer på landevejen foran grusgraven. Så får vi det ryddet væk så hurtigt som muligt.

Kodeks for godt naboskab

Branchens kodeks

Som en del af råstofbranchen står vi sammen om at fremme det gode naboskab med klare spilleregler.

Kodeks for godt naboskab

Se vores prisliste eller ring på 2868 6330 for samlet tilbud.

Myndigheder, grusgrav og naboer i et godt og gensidigt samarbejde


 

Hvad er kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding?

Indholdet i “Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding” specificerer er en række spilleregler for god sameksistens mellem grusgrave og naboer hele vejen igennem fra ansøgning om gravetilladelse, under selve gravningen og til efterbehandlingen er afsluttet.

Formålet med spillereglerne er at fremme dialogen og tydeliggøre, hvad naboer kan forvente af den grusgrav, de lever tæt på. Kodekset er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Industri, Brancheforeningen Danske Råstoffer, kommuner, Danske Regioner og en repræsentant for nabointeressenterne.

Godt naboskab kræver en gensidig indsats for forståelse for naboernes hverdag og arbejsdagen i en grusgrav. Det indebærer vilje til konstruktiv dialog fra både indvinder, naboer og myndigheder. Råstofindvinding løser et moderne samfunds behov for råstoffer til bl.a. byggeri og vejanlæg, men grusgrave fylder også meget i landskabet og kan medføre gener og bekymringer for de nærmeste naboer.

Stenlille Grusgravs tilslutning til “Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding” er en tydelig tilkendegivelse af, at vi vil handle i overensstemmelse med alle bestemmelserne og gøre vores bedste for at bevare og fremme et godt naboskab.

 

Læs mere på GODTNABOSKAB.DK

 

Vores samfundsmæssige ansvar

Alt dette er en helt naturlig del af Stenlille Grusgrav. Vi har arbejdet med bæredygtig omstilling og FN’s Verdensmål siden 2020. Bæredygtighed er også at leve op til vores samfundsmæssige ansvar og skabe en god miljø, hvor vores naboer også trives.

 

Har du ris/ ros til os?

Så vil vi gerne høre fra dig, og du er altid velkommen til at kontakte os. Hvis du specifikt er generet af tabte materialer på landevejen foran grusgraven, så giv os et kald med det samme. Så får vi det ryddet væk så hurtigt som muligt.

Kontakt Christian Kalle på 2868 6330 eller send en mail til ckp@stenlillegrusgrav.dk

FN's Verdensmål

Bliv inspireret af Vision 2020-30 for bæredygtig brug & biodiversitet i Stenlille Grusgrav og vores arbejde med udvalgte verdensmål.

Trailersalg

Du er meget velkommen til at få fyldt din trailer med udvalgte sand-, grus- og stenprodukter. Se prisliste her

Direkte levering

Vi samarbejder med lokale vognmænd og kan levere materialerne til dig. Du kan også vælge selv at afhente dem.

Kvalitetsmaterialer fra Stenlille Grusgrav:


Sand

Vi fører harpet og uharpet sandfyld til fundamenter, der kan komprimeres samt ridebane-, sandkassesand mv.
Modtagelse af genbrugsmaterialer

Modtagelse

Vi modtager brugte byggematerialer: tegl & betonbrokker samt rent muldjord.

Grus

Vælg ml. bl.a. vasket drængrus/ filtergrus samt afrettergrus, vejgrus, støbemix og stabilgrus.

Muldjord

Vi tilbyder harpet muldjord uden sten og klumper til haveanlæg såvel kompostmuld og plænemuld.

Sten

Vi tilbyder perlesten, ærtesten og nøddesten samt de helt store kampesten.

Genbrugsstabilt

Vi producerer miljøvenlige genbrugsmaterialer i form af knust beton samt knust tegl og beton.

Har vi ikke det materiale du søger?

 

Kontakt os og hør om mulighederne for, at vi specialfremstiller præcis det materiale, du har behov for.