Ren muldjord i Stenlille Grusgrav

Vi modtager muldjord, som overholder Miljøstyrelsens til enhver tid gældende jordkvalitetskriterier 10.

Vær opmærksom på følgende:

  • Jordflytninger skal altid anmeldes i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsen.
  • Kommer jorden fra en kortlagt ejendom, skal det godtgøres, at jorden er ren ved historik og analyser mht. til de parametre, der er årsag til kortlægningen.
  • Kulbrinterne skal være analyseret efter analyse-metoden ”Reflab 1”

 

Jordkvalitetskriteringerne er pt. følger (opgivet i mg/kg tørstof):

Sum af kulbrinter: 100

C6H6-C10: 25

C10-C15: 40

C15-C20: 55

C20-C35: 100

C10-C20: 55

Bly (Pb): 40

Cadmium (Cd): 0,5

Chrom (Cr total): 500

Kobber (Cu): 500

Nikkel (Ni): 30

Zink (Zn): 500

Sum af PAH: 4

Benz(a)pyren: 0,3

Dibenz(a,h)antracen: 0,3