Prisliste ved salg (Gældende til 31/12 2019)

Vasket betongrus (0-4) kr/ton 67,00

Vasket dræn/filtergrus (0-8) 75,00 (U+4: vejledende datablad kan fremsendes)

Afrettergrus/betongrus (0-8) kr/ton 67,00 (deklarationsblad kan fremsendes)

Ærtesten (8-18) kr/ton 140,00

Nøddesten (18-32) kr/ton 105,00

Kampesten/mark- og dekorationssten (64-500) kr/ton 150,00

Ærtestabilt (0-18) kr/ton 140,00

Stabilt grus (0-32) kr/ton 80,00

Støbemix “Ærtemix” (0-18) kr/ton 140,00

Støbemix “Nøddemix” (18-32) kr/ton 100,00

Sandfyld harpet (0-8) kr/ton 47,00

Sandfyld uharpet (0-8) kr/ton 40,00

Muldjord harpet kr/ton 100,00

Knust beton, afgiftsfri (0-32) kr/ton 62,50

Knust tegl & beton, afgiftsfri (0-32) kr/ton 40,00

Pris ved aflevering (Gældende til 31/12 2019)

Modtagelse af tegl og beton kr/ton 45,00

Modtagelse af ren beton kr/ton 37,50

Tillæg for armering af brokker kr/ton 25,00

Tillæg for brokker større end 60*60*60 cm kr/ton 25,00

Salg til private (Gældende til 31/12 2019)

Enkelt akslet trailer: 200,00 kr incl. moms og råstofafgift

Dobb. akslet trailer: 250,00 kr incl. moms og råstofafgift

Se prisliste for støbemix, ærtesten, nøddesten, stabilgrus samt mark- og dekorationssten (min. 250 kr)

Alle nævnte priser er excl. moms og råstofafgift. Råstofafgiften udgør pt 3,00 kr/tons