VEJGRUS (SLG 1) – Har du brug for en jævn grusbelægning, der kan holde til relativ tung trafik og kun støver minimalt? Så skal du prøve vores vejgrus. Det er et ideelt materiale som toplag på grusbelægninger med sin modstandsdygtighed overfor vind og vejr og høje slidstyrke.

Med vejgrus giver du vejen/stien en jævn og tæt overflade, som holder sig flot længe med minimale støvgener for omgivelserne.

Bestillinger modtages på telefon 2868 6330 eller mail ckp@stenlillegrusgrav.dk 

 

Fast vejgrus af høj kvalitet (SLG 1)

Vi laver vejgrus i overensstemmelse med Vejdirektoratets forskrift for SLG 1 (0-16 mm). Det er din garanti for en høj kvalitet. Materialets sammensætning sikrer, at det bevarer en vis fugtighed, hvilket virker støvdæmpende. Samtidig er konsistensen af vejgrus lidt finere end almindeligt stabilgrus, og netop det er med til at sikre et plant underlag.

 

Hvor bruger du vejgrus?

Vejgrus (SLG 1) er et godt slidlag til veje og pladser med bil- og lastbiltrafik, til parkeringsarealer, omkring erhvervsejendomme og institutioner og på cykel- og gangstier. Det anbefales anvendt på veje med ikke alt for hurtigkørende trafik – både for at undgå skader på grusvejen og for at undgå støv og støj.

 

Udlæg grus i flere lag

Vejgruset skal udlægges i et tilstrækkeligt tykt lag, så det kan tåle hyppig brug og tunge køretøjer uden at de underliggende lag kommer til syne.

Vejdirektoratet anviser, at belægning med vejgrus kan opbygges med enten ét, to eller tre lag – alt afhængig af hvor tung trafik, grusvejen skal bære og hvor gode drænmulighederne er.

  • Hvis vejen opbygges med ét-lag vejgrus, så udlægges dette direkte på den rå jord. Dette anbefales kun hvor ikke forekommer tung trafik.
  • Med to-lag kommer det er bærelag eller bundsikring under.
  • Ved opbygning med tre-lag anvendes der både bærelag og bundsikring.

Vær opmærksom på, at hvis du udelader bundsikringslaget, så vil risikoen for frostskader stige.

 

Løbende vedligehold af grusbelægninger

Husk at vedligeholde grusbelægningen før der kommer for store huller i vejen. Både kørsel ved høje hastigheder, tung trafik samt vind og vejr kan give slaghuller, nedkørte spor og ujævne bump.

Tørre perioder skaber en tør grusbelægning, som støver ved trafik. Her kan produkter såsom ICE AND DUST AWAY afhjælpe.

Generelt er grusveje følsomme over for både frost- og / tøbrudsperioder. Sørg derfor for gode dræn og/eller tværfald, så vandet kan komme væk.

Se Udbudsforskrift for slidlagsgrus (2017 publikation)