Cirkulær økonomi og vidensdeling

Det handler om at få fra lineær til cirkulær økonomi samt inspirere andre til den samme rejse. 


I Stenlille Grusgrav arbejder vi med at fremme de cirkulære strømme, vi kommer med årlige afrapporteringer (fra 2022) og vi sikrer vidensdeling om bæredygtig udvikling og livsstil. 

Bæredygtig ansvalighed i Stenlille Grusgrav:


Tegl og mursten

Cirkulært

Vi har fokus på cirkulære/ genanvendelige produkter.

praktikforløb

Rapportering

Fra 2022 rapporterer vi årligt om status på alle mål

Naturformidling

Vi fortæller om geologi, biologi og bæredygtighed.

svane

Videndeling

Vi inviterer skoleklasser og studerende  herud.

Verdensmål 12 – Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer

 

 


Verdensmål 12 handler om at (1) “reducere affaldsgenereringen væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug”, (2) “benytte bæredygtig praksis og integrere oplysninger om bæredygitighed i virksomheders rapporteringscyklus” samt (3) “sikre at mennesker alle steder har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen”.

Hvad er udfordringerne:

(1) At gå fra lineær til cirkulær økonomi

Hvis vi forsætter vores forbrug som nu, vil jordens ressourcer blive brugt op. For vi overforbruger. Globalt set forbruger vi som om vi har 1,7 jordkloder til rådighed. I Danmark er vi oppe på et forbrug der svarer til 3,6 jordkloder.

Vi presser verdens vandressourcer og udleder for meget CO2, så kloden får hedeslag. Menneskets overforbrug presser simpelthen naturen og dyrene mere, end jorden kan klare. Det er nødvendigt at vi begynder at forbruge smartere og producere mere bæredygtigt.

(2) At få virksomheder til at forpligte sig ved at offentliggøre rapporter om bæredygtighed

(3) Udbrede information og viden om bæredygtighed

Folk skal have viden om, at der findes et alternativ til vores nuværende vaner.

  Hvordan hjælper Stenlille Grusgrav med at imødegå udfordringerne?

  (1) At gå fra lineær til cirkulær økonomi

  Det handler om at være ressourceeffektiv ved at skabe cirkulære materiale strømme og uafhængighed af fossile brændstoffer. Samfundet har brug for råstoffer, men vi skal også tage hensyn til de natur- og miljømæssige forhold og indtænke bæredygtighed i hverdagens valg.

  Stenlille Grusgrav modtager nedbrydningsmaterialer: brugt tegl og beton fra byggebranchen. Det bearbejdes til produktet genbrugsstabilt, som sælges igen. Grusgraven modtager også muldjord, som harpes og videresælges.

  Det er lige netop det, cirkulær økonomi går ud på: Genbruge affald i stedet for at smide det ud til deponering. Affaldsmængden fra grusgraven er lav: Selve råstofindvindingen giver ikke anledning til produktion af affald eller forurening af jorden. Eneste affald fra indvindingen stammer fra forbruget af diesel- og smøreolie til maskinerne samt evt. udskiftede filtre og metalskrot.

  På den måde bliver indvinding af råstofressourcer en del af den grønne omstilling i Danmark og bidrager til en bæredygtig vækst.

  Som noget nyt er der i Region Sjællands Råstofplan 2020 indskrevet en målsætning om, at 20% af regionens råstofforbrug senest i 2032 skal komme fra genanvendte ressourcer. Denne målsætning lever Stenlille Grusgrav op til allerede nu (2021-tal).

  (2) At få virksomheder til at forpligte sig ved at offentliggøre rapporter om bæredygtighed

  Stenlille Grusgrav vil arbejde med konkrete mål indenfor hvert af de 4 verdensmålsområder og komme med en årlig statusrapport om fremdriften fra 2022.

  (3) Udbrede information og viden om bæredygtighed

  Stenlille Grusgrav er med til at informere om og udbrede viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

  Vi vil gerne inspirere vores kunder til at vælge flere bæredygtige løsninger og gå en grønnere fremtid i møde. Vi har fokus på bæredygtighed i hele organisationen, følger nøje med i udviklingen af den grønne teknologi og udvikler miljøvenlige løsninger, som skaber reel merværdi for vores kunder.

  Det gør vi blandt andet med disse tiltag:

  • Vi samarbejder med geologer, biologer storytellere og naturformidlere på Brorfelde Observatorium. De laver god storytelling om vores blandt andet vores geologiske undergrund og den biologiske mangfoldighed med dyr, insekter og planter i grusgraven.
   Vi samarbejder med Holbæk Kommune og deltager i afholdelse af Verdensmålsdag 2021 (p.t. dog udskudt eller aflyst)Vi samarbejder med bl.a. Holbæk Kommune og Slotshaven gymnasium omkring projekter for unge i praktik eller som led i et af deres fag.

   Vi holder mindst en årlig åben grusgrav (typisk i september i forbindelse med gusgravens fødselsdag), hvor vi har et relevant på programmet:
   2019: Grusgravens geologiske undergrund og fossiljagt
   2020: Dyr, insekter og planter i grusgraven
   2021: Grusgravens igangværende arbejde med bæredygtig omstilling

   Når vi holder arrangementer, så omhandler de naturen i grusgraven, bæredygtighed eller andet relevant emne (det er ikke her, der bliver givet tilladelse til at køre cross…!)

   I vores markedsføring oplyser vi om bæredygtige valg – fx hvor man kan anvende de bæredygtige produkt stabilsgrus eller fordelene ved harpet genbrugsjord.

  FN's Verdensmål

  Bliv inspireret af Vision 2020-30 for bæredygtig brug & biodiversitet i Stenlille Grusgrav og vores arbejde med udvalgte verdensmål.

  Trailersalg

  Du er meget velkommen til at få fyldt din trailer med udvalgte sand-, grus- og stenprodukter. Se prisliste her

  Direkte levering

  Vi samarbejder med lokale vognmænd og kan levere materialerne til dig. Du kan også vælge selv at afhente dem.