Cirkulær økonomi og vidensdeling

Det handler om at gå fra lineær til cirkulær økonomi samt inspirere andre til den samme rejse. 


I Stenlille Grusgrav arbejder vi med at fremme salget af de genanvendte materialer samt vidensdele og inspirere andre – kunder, intessenter og branchen generelt – til en mere bæredygtig udvikling og livsstil.

Vidensdeling om mere bæredygtige valg i Stenlille Grusgrav:


Tegl og mursten

Cirkulært salg

Vi øger salget af genanvendte materialer.

praktikforløb

Rapportering

Vi måler på det, vi gør og fastsætter løbende nye mål.

Naturformidling

Vi fortæller om geologi, biologi og bæredygtighed i vores grusgrav.

svane

Videndeling

Vi inviterer skoleklasser og studerende  herud.

Verdensmål 12 – Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer

 

 


Verdensmål 12 handler om at reducere affaldsgenereringen væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug, benytte bæredygtig praksis og integrere oplysninger om bæredygtighed i virksomheders rapporteringscyklus samt sikre at mennesker alle steder har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

Udfordringen: Vi overforbruger af jordens ressourcer

Hvis vi forsætter vores forbrug som nu, vil jordens ressourcer blive brugt op. For vi overforbruger. Globalt set forbruger vi som om vi har 1,7 jordkloder til rådighed. I Danmark er vi oppe på et forbrug der svarer til 3,6 jordkloder, hvis alle jordens borgere forbrugte på samme niveau. Vi presser verdens vandressourcer og udleder for meget CO2, så kloden får hedeslag.

Virksomheder har en vigtig rolle at spille ved at indføre mere bæredygtige praksisser og hermed bidrage til relativt at mindske presset på ressourcer og klima. Samtidig bør virksomheder bidrage til, at andre virksomheder og offentligheden får bedre kendskab til gode praksisser.

I Region Sjællands Råstofplan 2020 indgår en målsætning om, at 20% af regionens råstofforbrug senest i 2032 skal komme fra genanvendte ressourcer.

Sådan hjælper Stenlille Grusgrav med at imødegå udfordringen

At gå fra lineær til cirkulær økonomi handler om at være ressourceeffektiv ved at skabe cirkulære materialestrømme og uafhængighed af fossile brændstoffer. Samfundet har brug for råstoffer, men vi skal også tage hensyn til de natur- og miljømæssige forhold og indtænke bæredygtighed i hverdagens valg.

Stenlille Grusgrav modtager nedbrydningsmaterialer som brugt tegl og beton fra byggebranchen. Disse materialer bearbejdes til produktet genbrugsstabilt, som sælges igen – som alternativ til nyopgravede materialer. Grusgraven modtager fra byggepladser også muldjord, som harpes og videresælges.

Indføre bæredygtige praksisser og rapportere om disse Stenlille Grusgrav udarbejder årlige statusrapporter med konkrete mål i forhold til bæredygtig omstilling og visionen.

Udbrede information og viden om bæredygtighed Stenlille Grusgrav er med til at informere om og udbrede viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen. Vi vil gerne inspirere vores kunder til at vælge mere bæredygtige løsninger og gå en grønnere fremtid i møde.

Derfor samarbejder vi med geologer, biologer, storytellere og naturformidlere på Brorfelde Observatorium. Vi samarbejder med kommuner og erhvervsråd, og vi samarbejder uddannelsesinstitutioner, fx omkring projekter, praktik eller opgaveskrivning.

  • Det samlede salg af genanvendte materialer øges målt i forhold til året før

  • Vi samarbejder med uddannelsesinstutitioner, kommuner, erhvervsråd m.fl. omkring kommunikation og vidensdeling

  • I vores markedsføring oplyser vi om mere bæredygtige alternativer til klassiske grusprodukter

  • Vi udarbejder årligt en statusrapport ved. opfyldelse af vores mål for bæredygtig omstilling.

FN's Verdensmål

Bliv inspireret af Vision 2020-30 for bæredygtig brug & biodiversitet i Stenlille Grusgrav og vores arbejde med udvalgte verdensmål.

Trailersalg

Du er meget velkommen til at få fyldt din trailer med udvalgte sand-, grus- og stenprodukter. Se prisliste her

Direkte levering

Vi samarbejder med lokale vognmænd og kan levere materialerne til dig. Du kan også vælge selv at afhente dem.