Fremme bæredygtig økonomisk vækst

Et godt arbejdsmiljø, inkluderende arbejdsprocesser og salg af genanvendelige materialer.


Det er en udfordring, at klassisk økonomisk vækst (målt i BNP på samfundsniveau) ikke er forenelig med langsigtet bæredygtig vækst. Derfor er det vigtigt at virksomheder sammentænker vækst og bæredygtighed.

Bæredygtig vækst og anstændige jobs i Stenlille Grusgrav:


digesvaler

Genanvendelse

Vi modtager og videresælger genbrugsmaterialer.

Knust beton

Manualer

Sikkerhedsmanualer for alle maskiner er altid tilgængelige.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljølovgivningen, en ordentlig arbejdsplads og gode arbejdsforhold.

svane

Arbejdsglæde

Et svanepar har slået sig ned i en af vores mindre søer.

Verdensmål 8 – Anstændige jobs & bæredygtig økonomisk vækst

 

 


Verdensmål 8 sætter fokus på “højere økonomisk produktivitet gennem teknologisk opgradering og innovation”, “afkoble vækst fra miljøforringelse” samt “beskytte arbejdstagernes rettigheder og fremme et stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere”.

Hvilken del af verdensmål 8 er Stenlille Grusgrav med til at indfri:

Forskning viser, at økonomisk vækst ofte er en nødvendig forudsætning for udvikling, og i visse tilfælde den mest afgørende faktor for, at mennesker kan få det bedre. Men det er ikke nok kun at måle økonomisk fremgang.

En bæredygtig udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Væksten skal være inkluderende og med til at forbedre folks liv. Det er måden, hvorpå pengene investeres og bruges, som skaber resultater i forhold til forbedrede levevilkår.

Bæredygtig økonomisk udvikling i Stenlille Grusgrav:

Bæredygtig økonomisk vækst er ensbetydende med at grusgravens produktion og indtjening stiger uden at fremtidige generationer stilles ringere end den nuværende generation.

Når en udvikling er bæredygtig betyder det, at den ikke indebærer et uopretteligt forbrug af ressourcer, og at den ikke hindrer fremtidige generationer i at skaffe sig de samme goder.

Derfor hænger opfyldelse af dette verdensmål 8 tæt sammen med den øvrige klima- og miljømæssige indsats i grusgraven, jf. beskrivelserne under verdensmål 6, 9 og 12, herunder fremme af salget af genanvendelige materialer.

I forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø, så har grusgraven fokus på:

  • At overholde Arbejdsmiljølovgivningen go have sikkerhedsmanualer synlige for alle.
  • Ordentlige arbejdsforhold for alle.
  • Inkluderende arbejdsprocesser med respekt for alle medarbejdere.

 

FN's Verdensmål

Bliv inspireret af Vision 2020-30 for bæredygtig brug & biodiversitet i Stenlille Grusgrav og vores arbejde med udvalgte verdensmål.

Trailersalg

Du er meget velkommen til at få fyldt din trailer med udvalgte sand-, grus- og stenprodukter. Se prisliste her

Direkte levering

Vi samarbejder med lokale vognmænd og kan levere materialerne til dig. Du kan også vælge selv at afhente dem.