Reducere grusgravens klimapåvirkning

Stenlille Grusgrav vil mindske sin CO2-udledning og være med til at bekæmpe de menneskeskabte klimaforandringer. 


Vi arbejder målrettet på at reducere vores negative fodaftryk ved hvert år at mindske vores klimapåvirkning, målt i CO2, ved hjælp af optimering af maskineriet, nyinvesteringer samt forbedring af arbejdsgange.

Mindsket klimapåvirkning i Stenlille Grusgrav:


vaskeværk

CO2

Vi arbejder målrettet på et mindre CO2-aftryk.

Knust beton

Maskineri

Vi effektiviserer løbende vores maskinpark.

nøddesten

Optimering

Forbedringer af arbejdsprocesser.

Verdensmål 9 – Industriel innovation & infrastruktur

 

 


Verdensmål 9 handler om at opgradere og retrofitte maskiner for at gøre dem bæredygtig, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af miljøvenlige teknologier og industrielle processer.

Udfordringen: Kritisk global opvarmning

Gennem flere hundrede år har CO2-udledningen været stigende nogenlunde i takt med den økonomiske vækst globalt set. Det har gjort klimaet og vores CO2-udledning til en af vor tids største fælles udfordringer, idet de menneskeskabte klimaændringer medfører en kritisk global opvarmning.

Sådan imødegår Stenlille Grusgrav udfordringen

At nå regeringens mål om 70% CO2-reduktion i 2030 og ’net zero’ i 2050 kræver gennemgribende nytænkning og innovation i alle brancher – også her indenfor råstofindvinding. Det er ikke en let målsætning at indfri, da grusgravens gummigeder og maskineri udleder meget diesel.

Grusgraven har ambitioner om at bidrage til den økonomiske vækst og samtidig sænke egen CO2-udledning.Målopfyldelse indebærer, at det daglige virke i grusgraven foregår på en sådan måde, at der produceres mindre CO2 relativt ift. mængden af producerede materialer.

 

  • Vi optimerer det eksisterende produktionsapparat til den højest mulige ydelse (ton pr. time)

  • Vi kortlægger løbende grusgravens dieselolieforbrug ift. løbende optimering

  • Vi reducerer tomkørsel, anvender stakketransportør, dumper mv.

FN's Verdensmål

Bliv inspireret af Vision 2020-30 for bæredygtig brug & biodiversitet i Stenlille Grusgrav og vores arbejde med udvalgte verdensmål.

Trailersalg

Du er meget velkommen til at få fyldt din trailer med udvalgte sand-, grus- og stenprodukter. Se prisliste her

Direkte levering

Vi samarbejder med lokale vognmænd og kan levere materialerne til dig. Du kan også vælge selv at afhente dem.