Reducere grusgravens klimapåvirksning

Grusgraven har ambitioner om at bidrage til den økonomiske vækst og samtidig sænke egen CO2-udledning. 


Vi arbejder målrettet på at måle vores Co2-udledninger og reducere disse i overensstemmelse med vores bæredygtige målsætninger via optimeringer, innovation og investeringer.

Energiforbrug og optimeringer i Stenlille Grusgrav:


vaskeværk

CO2

Vi arbejder på at minimere vores CO2-aftryk.

Knust beton

Maskineri

Vi fornyer løbende vores maskineri.

Optimering

Leanoptimering af arbejdsprocesser.

svane

Skovplantning

Vi skaber naturskov på grusgravens arealer.

Verdensmål 9 – Industriel innovation & infrastruktur

 

 


Verdensmål 9 sætter fokus på at “opgradere infrastrukturen og retrofitte industrier for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af miljøvenlige teknologier og industrielle processer”.

Hvad er udfordringen:

Gennem flere hundrede år har CO2-udledningen været stigende nogenlunde i takt med den økonomiske vækst globalt set. Det har gjort klimaet og vores CO2-udledning til en af vor tids største fælles udfordringer, idet de menneskeskabte klimaændringer medfører en kritisk global opvarmning.

I Danmark er denne udvikling ved at vende. Siden 2009 er BNP steget, mens den samlede udledning af drivhusgasser (herunder CO2) har været faldende.

Hvordan hjælper Stenlille Grusgrav med at imødegå udfordringen?

Grusgraven har ambitioner om at bidrage til den økonomiske vækst og samtidig sænke grusgravens CO2-udledning.

At nå regeringens mål om 70% CO2-reduktion i 2030 og ’net zero’ i 2050 kræver gennemgribende nytænkning og innovation i alle brancher – også her indenfor råstofindvinding. Det er ikke en let målsætning at indfri, da grusgravens gummigeder og maskineri udleder meget diesel.

Målopfyldelse indebærer, at det daglige virke i grusgraven foregår på en sådan måde, at der produceres mindre CO2. Dette skal opnås ved at reducere sin egen klimaindvirkning så meget som muligt og ved at bruge kompensation for at neutralisere de resterende emissioner.

Optimering af grusgravens maskinpark

Samtidig arbejder vi på at optimere og modernisere grusgravens maskineri, så produktionstiden forbedres. For efter længere brugstid kan der opstå sikkerhedsmangler, og selvom de mekaniske komponenter stadig er intakte, er styrings- og drevteknikken i mellemtiden blevet forældet. Det medfører længere levetid og flere brugstimer og er i sig selv bæredygtigt. Grusgravens medarbejdere skruer hver dag på gummigederne og tuner dem ind på optimalt brug

 Dog er der en naturlig grænse for hvor meget en maskine/ gummiged med en vis alder kan optimeres, og hvornår der skal indkøbes en ny. Indkøb af ny maskine medfører bedre brændstofsøkonomi, flere kræfter, bedre komfort og mindre. Stenlille Grusgrav har p.t. to gummigeder, sortéranlæg og indvindingsmaskiner.

FN's Verdensmål

Bliv inspireret af Vision 2020-30 for bæredygtig brug & biodiversitet i Stenlille Grusgrav og vores arbejde med udvalgte verdensmål.

Trailersalg

Du er meget velkommen til at få fyldt din trailer med udvalgte sand-, grus- og stenprodukter. Se prisliste her

Direkte levering

Vi samarbejder med lokale vognmænd og kan levere materialerne til dig. Du kan også vælge selv at afhente dem.