VISION 2020-30

Bæredygtighed & biodiversitet

I Stenlille Grusgrav påtager vi os et ansvar for at beskytte jordens begrænsede ressourcer og sikre fremtidige generationer. Danmarks klimaindsats er underlagt et langsigtet mål om i 2050 at være et klimaneutralt samfund – dvs. et land som ikke udleder flere drivhusgasser, end der optages. Vi vil understøtte dette langsigtede mål. Vores kunder skal have mulighed for at vælge bæredygtige materialer, vores produktion skal i højere grad bygge på mere miljøvenlige løsninger, og vil vi gerne inspirere alle til at tænke bæredygtigt både privat og arbejdsmæssigt

Derfor har udviklet vores Vision 2020-30 for bæredygtig brug og biodiversitet i Stenlille Grusgrav, hvor vi støtter op om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. I den forbindelse arbejder vi med 4 verdensmål med tilhørende delmål, hvor vi kan gøre en reel forskel. Vi er i fuld gang med at arbejde i dybden med disse verdensmål, og konkretisere hvordan vi kan beskytte klimaet og naturen omkring os.

Grundvand & vandbaserede økosystemer

Vi beskytter den særlige flora og fauna, som vokser frem af de næringsfattige jordlag. Grusgraven byder på levesteder for truede plante- og dyrearter i de danske økosystemer og er med til at fremme biodiversiteten. Læs uddybende om indsat for at beskytte og styrke biodiversiteten på grusgravsarealerne her. 

Bæredygtig økonomisk vækst & et godt arbejdsmiljø

Når vi vækster, tager vi hensyn til målet om at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelser. Vi sørger for at sammentænke vækst og bæredygtighed, så fremtidige generationer får overdraget økosystemer med en styrket biodiversitet, ligesom vi sørger for et godt arbejdsmiljø. Læs mere om vores arbejde i den forbindelse her. 

Mindske vores CO2 udledning & plante skov

I Stenlille Grusgrav vil vi reducere egen klimaindvirkning. Dels ved at mindske vores CO2 udledning ved at retrofitte maskiner, optimere infrastruktur og anvende mere miljøvenlige teknologier. Og dels ved at kompensere for den resterende CO2 udledning, vi forårsager. Læs mere her.

Genanvendelige materialer, rapportering & oplysning

Vi fremmer den cirkulære økonomi ved øget fokus på at genanvendelige materialer, og fra 2022 vil vi løbende rapportere om vores bæredygtighedsmål. når vi afholder arrangementer vil vi fokusere på at udbrede viden om bæredygtig udvikling og naturen omkring os – blandt andet via et samarbejde med Brorfelde Observatorium og Holbæk Kommune. Læs mere her.

Vil du høre mere om vores arbejde med FN’s Verdensmål?

Vil vil meget gerne dele vores erfaringer og fortælle om vores indsats ift. bæredygtighed og FNs Verdensmål. Her skal du kontakte vores bæredygtighedskonsulent Anette Kalle Larsen fra SDG Consult på e-mail: akl@stenlillegrusgrav.dk eller mobil: 5223 3633. Anette er ansvarlig for udvikling og koordinering af vores Vision 2020-30 for bæredygtig brug og biodiversitet i Stenlille Grusgrav.