VISION

biodiversitet & bæredygtighed

I Stenlille Grusgrav påtager vi os et ansvar for at beskytte jordens begrænsede ressourcer og sikre fremtidige generationer. Vores kunder skal have mulighed for at vælge bæredygtige materialer, vores produktion skal i højere grad bygge på miljøvenlige løsninger, og vi vil inspirere alle til at tænke og handle bæredygtigt både privat og arbejdsmæssigt.

Derfor har vi udvalgt 4 verdensmål, hvor vi kan gøre en reel forskel for at fremme en bæredygtig økonomisk udvikling og bæredygtig brug af naturens ressourcer. Vi er i fuld gang med at arbejde i dybden med disse verdensmål, og konkretisere hvordan vi kan beskytte klimaet og naturen omkring os.

Grundvand & økosystemer

Vi vil beskytte den særlige flora og fauna, som vokser frem af de næringsfattige jordlag. Grusgraven byder på levesteder for truede plante- og dyrearter i de danske økosystemer og fritlægger grundvandsreserven. 

Bæredygtig økonomisk vækst

Når vi vækster, vil vi tage hensyn til målet om at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelser. Vi vil sørge for at sammentænke vækst og bæredygtighed, så fremtidige generationer får overdraget økosystemer i bedre stand og med en styrket biodiversitet. 

Reduceret CO2 udledning

I Stenlille Grusgrav vil vi reducere egen klimaindvirkning. Dels ved at mindske vores CO2 udledning ved at retrofitte maskiner, optimere infrastruktur og anvende mere miljøvenlige teknologier. Og dels ved at kompensere for den resterende CO2 udledning, vi forårsager. 

Genbrugsmaterialer & oplysning

Vi vil styrke den cirkulære økonomi ved øget fokus på at genanvende materialer, og når vi afholder arrangementer vil vi fokusere på at udbrede viden om bæredygtig udvikling og naturen omkring os – blandt andet via et samarbejde med Brorfelde Observatorium.

Vil du vide mere?

Vil vil meget gerne høre fra dig, hvis du vil høre nærmere om vores arbejde med FNs Verdensmål, har spørgsmål, forslag eller input. Her skal du kontakte vores bæredygtighedskonsulent Anette Kalle Larsen fra SDG Consult på e-mail: akl@stenlillegrusgrav.dk eller mobil: 5223 3633. Hun er ansvarlig for udvikling og koordinering af vores kommende Vision 2020-30 for bæredygtig brug og biodiversitet i Stenlille Grusgrav.