VISION 2020-30

Bæredygtighed & biodiversitet

Vores bæredygtige omstilling

Bæredygtig omstilling i Stenlille Grusgrav er ensbetydende med øget produktion i takt med et faldende dieselforbrug og CO2-aftryk.

Det er at fremstille genanvendelsesmaterialer og fremme biodiversiteten med digesvaler, fredede tudser, insekter og planter.

Du er meget velkommen til at kontakte os og høre mere om vores arbejde frem mod mere bæredygtighed i grusgraven.

 

I Stenlille Grusgrav påtager vi os et ansvar for at beskytte jordens begrænsede ressourcer og sikre fremtidige generationer. Danmarks klimaindsats er underlagt et langsigtet mål om i 2050 at være et klimaneutralt samfund – dvs. et land som ikke udleder flere drivhusgasser, end der optages. Vi vil understøtte dette langsigtede mål. Vores kunder skal have mulighed for at vælge bæredygtige materialer, vores produktion skal i højere grad bygge på mere miljøvenlige løsninger, og vil vi gerne inspirere alle til at tænke bæredygtigt både privat og arbejdsmæssigt

Derfor har udviklet vores Vision 2020-30 for bæredygtig brug og biodiversitet i Stenlille Grusgrav, hvor vi støtter op om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. I den forbindelse arbejder vi med 4 verdensmål med tilhørende delmål, hvor vi kan gøre en reel forskel. Vi er i fuld gang med at arbejde i dybden med disse verdensmål, og konkretisere hvordan vi kan beskytte klimaet og naturen omkring os.

En biodiversitet i fremgang

Vi beskytter den særlige flora og fauna, som vokser frem af de næringsfattige jordlag. Grusgraven byder på levesteder for truede plante- og dyrearter i de danske økosystemer, og vi passer godt på denne mangfoldighed. Læs uddybende om vores indsats med at beskytte og forbedre miljøet på grusgravsarealerne (klik her). 

Økonomisk vækst med miljøhensyn

Når vi øger produktiviteten sker det i takt med en reduceret energiforbrug. Vi vil afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelser, så fremtidige generationer får overdraget økosystemer med en styrket biodiversitet, og vi vil fremme et sundt arbejdsmiljø. Læs mere om vores arbejde i den forbindelse (klik her). 

Vi mindsker systematisk vores CO2 tal

I Stenlille Grusgrav reducerer vi målrettet vores negative fodaftryk. Vi arbejder strategisk på at mindske vores CO2-udledninger og er med til at bekæmpe de menneskeskabte klimaforandringer – dels ved at retrofitte maskiner og anvende mere miljøvenlige teknologier. Læs mere (klik her).

Cirkulær forretningsmodel & vidensdeling

Vi øger fokus på genanvendelige materialer ved at udrulle attraktive cirkulære modeller og udbrede kendskabet til lignende løsninger hos kunder, interessenter og i branchen generelt. Når vi afholder arrangementer har vi fokus på at udbrede viden om bæredygtig udvikling og naturen omkring os. Læs mere (klik her).

Vil du høre mere om vores arbejde med FN’s Verdensmål?

Vil vil meget gerne dele vores erfaringer og fortælle om vores indsats ift. bæredygtighed og FNs Verdensmål. Her skal du kontakte vores bæredygtighedskonsulent Anette Kalle Larsen fra Bureau P på e-mail: akl@stenlillegrusgrav.dk eller mobil: 5223 3633. Anette er ansvarlig for udvikling og koordinering af vores Vision 2020-30 for bæredygtig brug og biodiversitet i Stenlille Grusgrav.